שאל שאלה או שלח הצעה עבור מוצר זה

מנגנון דלת 0750

covered capillary length 730 mm
for OVEN FCE10-FCG10-FEM107SC-FGM107SC-FEM109
FGM109-FEMD107SC-FGMD107SC-FEMD109-FGMD109-FEP080
FGP080-FEM207SC-FGM207SC-FEM209-FGM209-FEMD207SC
FGMD207SC-FEMD209-FGMD209-FEP160-FGP160-FGM207
FEM207-FGMD107-FEMD107-FEM107-FGM107-FEM110/L
14537