צפצפן לתנור

מקט: 832906
power supply 220/240V
for OVEN FCV101-FCV101E-FCV141-FCV141E-FCV61-
FCV61E-FCV3EM-FCV4EM-FCV241-FCV241E-FCV241G