שאל שאלה או שלח הצעה עבור מוצר זה

אטם דלת תנור MBM 730x680

middle edge gasket
profile dimensions 20x29 mm
BLACK COLOR
for OVEN FCE10-FCG10-FEP080-FGP080-FEP160-FGP160
FEMD107SC-FEMD207SC-FGMD107SC-FGMD207-FEM107SC
FEM207SC-FGM107SC-FGM207-FEMD109-FEMD209-FGMD109
FGMD209-FEM109-FEM209-FGM109-FGM209-FEM107-FGM107
832353