טרמוסטט 100-185 תלת פזי א:2800

מקט: 12200
D-shaped pin ø 6x4.6 mm - bulb ø 4x235 mm
covered capillary length 2800 mm - 10A 400V
per FRIFRI fryer D6
D-shaped pin ø 6x4.6 mm
covered capillary length 2800 mm - 10A 400V
bulb ø 4x235 mm
for FRIFRI fryer D6
for bratt pan-fryer
for ZANUSSI bratt pan-fryer R700-R701