שאל שאלה או שלח הצעה עבור מוצר זה

ניפל מעבר "3/8 ח - "1/4 ח

9863