פילוט הצתה 3 להבות (לטרמוקפיל ולטרמופייל)

מקט: 17337
jet and sparking plug not included