פילוט הצתה 1 להבה (זנוסי) 0.35

מקט: 17924
with NG jet ø 0.35 mm
for COOKING RANGE series P1000-H900